mandag 3. september 2012

PASTELLOPPGAVE

I denne oppgaven jobber elevene med abstrahering av naturformer til egne komposisjoner. I første del jobber vi med utprøving av pastellteknikker. I andre jobber vi  med abstrahering av naturformen , nype.
Det tørrpastell som er hovedmaterialet og nype som er motivet og utganspunket for vider arbeid.
Fargeteori er også en viktig del av oppgaven.

Del 1 : utprøvinger, del 2 kroki av nype.
Del 2: