tirsdag 17. april 2012

Akt tegning

Elevene har nå i en periode hatt akttegning på timeplanen. De har tegnet modell med og uten klær og fokusert på proporsjoner, strekvariasjon, rom, volum og personlig strek. Det har vært en krevende men lærerrik periode.